Avvocato Dean Krebel
ODVETNIŠKA PISARNA KREBEL
Odvetnik Dean Krebel

Odvetnik Dean Krebel, lastnik ustanovitelj odvetniške pisarne, nudi storitve predvsem na mednarodni ravni.

Odvetniška pisarna nudi storitve v prvi vrsti tujim strankam, pravnim in fizičnim osebam s področja t.i. Srednje Evrope in Zahodnega Balkana (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija ter druge države Srednje – Vzhodne Evrope), ki poslujejo v Italiji in potrebujejo pravno pomoč .

Odvetniška pisarna predstavlja tudi referenčno točko za italijanska podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost v tujini ali pa jo šele nameravajo opravljati ali okrepiti poslovne odnose na mednarodni ravni, zlasti v Srednji in Vzhodni Evropi.

Ponosni smo na naše dolgoletne izkušnje pri zastopanju italijanskih in tujih podjetij ter fizičnih oseb, nudenju svetovalnih, pravnih in podpornih storitev na področju uvoza-izvoza, internacionalizacije podjetij, investicij v različne gospodarske sektorje (npr. industrijo, turizem, trg nepremičnin, javne in zasebne razpise, ipd.), mednarodnih razpisov in to predvsem v državah balkanskega prostora, v sodelovanju z javnimi institucijami in organi, državnimi agencijami, bančnimi institucijami, zavarovalnicami, trgovskimi združenji, diplomatskimi predstavništvi, ipd. navedenih držav.

 

ODVETNIŠKA PISARNA KREBEL
Naše prednosti

Največjo prednost Odvetniške pisarne predstavlja poznavanje pravnih sistemov držav balkanskega prostora, možnost nudenja pravnih storitev strankam neposredno v tujini, odlično poznavanje jezikov, kar nam omogoča sporazumevanje v različnih jezikih ​držav, iz katerih prihaja velika večina naših strank, učinkovita mreža tujih sodelavcev (pravniki, računovodje, revizorji, itd.) ter posledično vzpostavljanje neposrednih odnosov z institucijami navedenih držav.