Odvjetnički ured Krebel ima višegodišnje iskustvo zastupanja stranaka u postupcima naknade štete (povrede na radu / profesionalne bolesti / smrtni slučajevi) kao posljedice nesreće na radu.

Zastupamo oštećene strane i njihove članove obitelji u van sudskim i eventualnim sudskim postupcima protiv odgovornih za naknadu štete, kao što su poslodavci, osobe odgovorne za sigurnost na radu, osiguravajuća društva obvezna za naknadu štete, te u postupcima ostvarivanja socijalnih prava, naknada, renti od ustanova koje su obvezne za osiguranje od nesreća na radu (INAIL ili privatne police) u korist zaposlenog kao i u korist njegovih članova obitelji.

Zastupamo strane državljane koji su bili sudionici prometnih nesreća u Italiji i Inozemstvu u van sudskim te eventualnim sudskim postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete.

Pored toga, zastupamo strane državljane radi naknade štete kao posljedice nesreća na skijanju.

Surađujemo sa visokokvalificiranim stručnjacima (vještacima za sigurnost na radu, prometne struke, medicinske struke itd.) u Italiji i Inozemstvu radi utvrđivanja činjenica, odgovornosti, visine štetnog događaja te u konačnici naknade štete.

Zastupamo inozemna transportna poduzeća u slučaju prometnih nesreća radi naknade štete (materijalne štete te nematerijalne štete, izgubljene koristi itd.).

Pored toga, naš ured zastupa transportna poduzeća u slučaju administrativnih kazni, prekršaja, ili kaznenih postupaka radi kršenja zakona o sigurnosti u prometu (codice stradale), carinskih prekršaja kao i prekršaja propisa o transportu (europska licenca, CEMT, trošarine itd).

Odvjetnički ured Krebel posluje na međunarodnom nivou u odnosima između Srednje i Istočne Europe i Italije te pruža svoje usluge na hrvatskom, talijanskom engleskom, te slovenskom jeziku.