Odvjetnički ured Krebel pruža usluge savjetovanja u postupcima Javne nabave u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te ostalim državama Srednje Evrope.

Pružamo podršku strankama u fazi prije podnošenja ponude, analizirajući pozive za nadmetanje i pripadajuću dokumentaciju, pripremajući eventualna pisma namjere, dogovore sa lokalnim partnerima, ugovore o zajedničkom ulaganju/pothvatu (joint venture) te druge oblika sporazuma o suradnji između pravnih subjekata.

Posebno zastupamo stranke prilikom podnošenja same ponude s pripadajućom dokumentacijom.

U slučaju odabira najbolje ponude, zastupamo klijente u pripremi ugovora, troškovnika i drugih sporazuma s naručiteljem, ugovora s eventualnim lokalnim partnerima, podizvođačima, stručnim suradnicima, konzultantima, dobavljačima i sl.

Također, pružamo podršku u fazi izvršenja i realizacije ugovora o javnoj nabavi, vodeći računa o svakom pravnom odnosu s naručiteljem, javnom upravom, lokalnom zajednicom itd.

Pored toga, pružamo podršku klijentima u eventualnom žalbenom postupku.

Odvjetnički ured Krebel posluje na međunarodnoj razini u odnosima između Srednje i Istočne Europe i Italije te pruža stručne usluge na hrvatskom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku.