Odvjetnički ured Krebel zastupa inozemne i talijanske klijente  kod stranih ulaganja na području turizma, prometa nekretnina, građenja, transporta i logistike, trgovine, industrije, brodogradnje itd.. Zastupamo inozemne klijente na cijelom teritoriju Italije te talijanske klijente na području Srednje i Istočne Europe (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija).

Naši klijenti su u tom segmentu poduzeća koja žele širiti svoje poslovanje na inozemnom tržištu kroz greenfield / brownfield investicije, sporazume o partnerstvu, zajedničkom ulaganju (joint venture). Pružamo savjetovanje ulagačima prilikom osnivanja novog društva, podružnice, zastupništva, u državi investicije, eventualno i u suradnji sa lokalnim partnerima.

Naša podrška klijentima prati svaku fazu investicije, od analize poduzetničke ideje, poslovnog plana, odabira države ulaganja, karakteristike pravnog uređenja, pravnih propisa, poreznog režima, javne uprave, trajanja investicije, izvora financiranja/kreditiranja, lokalne infrastrukture, ljudskih resursa, odabira lokacije, pravni oblika poduzeća, ovisno o specifičnom projektu

Nakon osnivanja, pružamo podršku investitorima kod redovitog poslovanja društva, što podrazumijeva da aktivno i profesionalno pratimo klijente u svakoj fazi investicije.

Također, zastupamo inozemne te talijanske pravne i fizičke osobe koje žele investirati u sektor nekretnina u Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i drugim zemljama Regije.

Odvjetnički ured Krebel posluje na međunarodnoj razini u odnosima između Srednje i Istočne Europe i Italije te pruža stručne usluge na hrvatskom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku.