Odvjetnički ured Krebel zastupa inozemna poduzeća te fizičke osobe u postupku naplate potraživanja u van sudskim (opomena, pregovori sa dužnikom, priznanje duga, otplatni plan, jamstva itd) te eventualnim sudskim postupcima na cijelom teritoriju Italije.

Odvjetnički ured zastupa talijanske vjerovnike koji imaju potraživanja u odnosu na dužnike sa sjedištem/prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini itd. Ured zastupa klijente u van sudskim te sudskim postupcima.

Prije poduzimanja bilo koje pravne radnje, provodi se preliminarna analiza konkretnog predmeta na osnovi koje klijent dobiva prvo stručno mišljenje u svezi naplate potraživanja. U prvom mišljenju uzimaju se u obzir svi relevantni aspekti konkretnog slučaja kao što su osnova potraživanja, vrijednost, dokazi, vrsta dužnika, solventnost dužnika, potrebe vjerovnika itd., imajući u vidu načela međunarodnog privatnog prava (Uredbe UE, međunarodne konvencije, interno pravo itd). Na osnovu prethodne analize moguće je odabrati najoptimalniji postupak naplate potraživanja protiv dužnika. Navedene preliminarne analize omogućile su, tijekom godina, relevantan nivo naplate potraživanja u interesu naših klijenata.

Odvjetnički ured zastupa inozemne stranke u predstečajnim i stečajnim postupcima u Italiji u svim fazama od prijave potraživanja do isplate u korist vjerovnika.

Također, zastupamo talijanske i inozemne stečajne upravitelje ili povjerenike u postupcima naplate potraživanja prema dužnicima društva u pred/stečaju sa sjedištem u Italiji ili u Inozemstvu.

Odvjetnički ured Krebel posluje na međunarodnoj razini u odnosima između Srednje i Istočne Europe i Italije te pruža stručne usluge na hrvatskom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku.