Fizičnim osebam in dedičem nudimo pravne storitve glede dednih postopkov in podedovanega premoženja. Obravnava se posamezni primer, pri čemer se upošteva premoženje stranke, oporočno voljo, dediče ter pravila mednarodnega zasebnega prava (v EU in izven EU).

Stranki nudimo podporne storitve glede načina razdelitve premoženja, izbire najprimernejšega pravnega instituta za posamezno zadevo (oporoka, trust, ipd.), sestavimo oporoko, pogodbo o trustu, posebne oporočne klavzule , vse v skladu z italijansko ali tujo zakonodajo.

Odvetniška pisarna je sicer specializirana v zadevah dedovanja po smrti zapustnika ob uporabi mednarodnih ali domačih pravnih pravil – dedovanje mortis causa.

V primeru dedovanja z mednarodnimi elementi pa odvetniška pisarna nudi pravne storitve tako tujim dedičem v Italiji kot italijanskim dedičem v tujini. Odvetniška pisarna je v preteklih letih sodelovala v zelo zapletenih mednarodnih postopkih dedovanja (udeležba številnih dedičev s stalnim prebivališčem v različnih državah, ki med seboj pogostoma nimajo nobenih stikov ali v primeru spora med dediči – istočasno dedovanje premoženja tako v Italiji kot v tujini, kjer je potrebno rešiti številna pravna vprašanja na področju mednarodnega zasebnega prava in mednarodne obdavčitve subjektov, ipd.

Odvetniška pisarna Krebel deluje na mednarodni ravni predvsem med Italijo in srednjeevropskimi državami in svoje storitve opravlja v italijanskem, angleškem, slovenskem, hrvaškem / srbskem / bosanskem / črnogorskem.