Odvetniška pisarna Krebel svetuje in zastopa v postopkih javnih in zasebnih naročilih na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter v ostalih državah Srednje Evrope ter Zahodnega Balkana.

Strankam svetujemo že v fazi pred oddajo ponudb, v fazi morebitnega predhodnega izločanja ponudb, izdelamo analizo razpisov, razpisne dokumentacije naročnika, pripravimo pismo o nameri glede možnih partnerjev, izdelamo pogodbo o skupnem vlaganju in druge sporazume o sodelovanju med podjetji, … vse do priprave in predstavitve ekonomsko ugodne ponudbe (s pripadajočo razpisno dokumentacijo);

V zvezi z najugodnejšo ponudno zastopamo in svetujemo strankam pri pripravi pogodb o javnem naročilu, specifikacij naročila ali drugih dogovorov z naročnikom, morebitnimi partnerji, podizvajalci, lokalnimi svetovalci ali tehničnim osebjem, lokalnimi dobavitelji, pa tudi pri upravljanju vseh razmerij z naročnikom, javno upravo, lokalnimi ustanovami, vodstvom gradbenih del, itd.

V primeru izključitve ali neuspele oddaje ponudbe oziroma v katerem koli drugem primeru, kadar se to izkaže za potrebno, zastopamo naročnika pri ugovorih in v pritožbenem postopku.

Odvetniška pisarna Krebel deluje na mednarodni ravni predvsem med Italijo in srednjeevropskimi državami in svoje storitve opravlja v italijanskem, angleškem, slovenskem, hrvaškem / srbskem / bosanskem / črnogorskem.