ODVETNIŠKA PISARNA KREBEL

Odvetniška pisarna sa sedežem v Trstu nudi storitve v prvi vrsti tujim strankam, pravnim in fizičnim osebam s področja t.i. Srednje Evrope in Zahodnega Balkana (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija ter druge države Srednje – Vzhodne Evrope), ki poslujejo v Italiji in potrebujejo pravno pomoč .
Evropi.


Odvetniška pisarna predstavlja tudi referenčno točko za italijanska podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost v tujini ali pa jo šele nameravajo opravljati ali okrepiti poslovne odnose na mednarodni ravni, zlasti v Srednji in Vzhodni.

ODVETNIŠKA PISARNA KREBEL
Naše prednosti

Največjo prednost Odvetniške pisarne predstavlja poznavanje pravnih sistemov držav balkanskega prostora, možnost nudenja pravnih storitev strankam neposredno v tujini, odlično poznavanje jezikov, kar nam omogoča sporazumevanje v različnih jezikih ​držav, iz katerih prihaja velika večina naših strank, učinkovita mreža tujih sodelavcev (pravniki, računovodje, revizorji, itd.) ter posledično vzpostavljanje neposrednih odnosov z institucijami navedenih držav.

  • poznavanje pravnih sistemov tujih držav srednjeevropskega prostora;
  • specializacija v pravnih zadevah z mednarodnim elementom;
  • poznavanje načel in virov mednarodnega zasebnega prava;
  • zastopanje strank neposredno v maternem jeziku (italijanščina – angleščina – slovenščina – hrvaščina – srbščina…)
  • oznavanje jezika in sistema srednjeevropskega prostora;
  • izdelava korespondence in dvo-/večjezičnih aktov ter pogodb;
  • zastopanje strank neposredno v tuji državi;
  • učinkovita mreža strokovnjakov (pravnikov, računovodij, revizorjev itd.) v tujini;
  • neposredni odnosi z lokalnimi institucijami, javno upravo, itd.