Odvetniška pisarna Krebel nudi pomoč italijanskim in tujim podjetjem pri investiranju v tujini, predvsem v sektorjih industrije, turizma, gradbeništva, ladjedelništva, transporta in logistike, trgovine ter prometa z nepremičninami. Posebej smo osredotočeni na področje t.i. Srednje Evrope in zahodnega Balkana (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija, itd.).

Zastopamo italijanska podjetja, ki nameravajo svoje poslovanje razširiti izven državnih meja z nastopanjem na novih trgih preko neposrednih »greenfield-brownfield« investicij ter u ustanavljanjem »joint ventures«, itd. Nudimo pravno pomoč pri ustanavljanju podjetij in/ali drugih pravnih oblik v tujini ( predstavništva, podružnice podjetij v neposrednem ali posrednem lastništvu), tudi v sodelovanju z lokalnimi partnerji.

Stranki pomagamo v vseh fazah investiranja v tujini, od analize poslovne ideje in poslovnega načrta do identifikacije ciljne države, v kateri bo investicija. V predhodni fazi se glede na investicijski projekt upoštevajo značilnosti tuje države, pravni sistem in davčni režim, javna uprava, trajanje investicije, morebitne oblike financiranja, lokalna infrastruktura, razvoj urbanega območja, delovna sila, identifikacija območja dejavnosti, pravna oblika podjetja, itd.

Na podlagi identifikacije območja dejavnosti pravno svetujemo pri upravljanju podjetja v tujini.

Enake storitve nudimo tudi tujim podjetjem, ki nameravajo poslovati v Italiji z ustanavljanjem pravnih oseb po italijanski zakonodaji ali z odpiranjem podružnic/poslovnih enot ter predstavništev.

Nudimo pomoč tudi zasebnim strankam, tako italijanskim kot tujim, ki nameravajo investirati v nepremičninski sektor v Italiji in v tujini (zlasti v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Srbiji), in sicer že v začetni fazi pogajanj (pregled in ocena nepremičnine, tudi s pomočjo ocene izvedenca, priprava ponudbe, morebitna predpogodba, pridobitev urbanistične dokumentacije, davčni vidik, itd.), vse do podpisa prodajne pogodbe in vpisa nepremičnine na ime kupca.

Odvetniška pisarna Krebel deluje na mednarodni ravni predvsem med Italijo in srednjeevropskimi državami in svoje storitve opravlja v italijanskem, angleškem, slovenskem, hrvaškem / srbskem / bosanskem / črnogorskem.