Pružamo usluge savjetovanja privatnim osobama u vezi s raspolaganjem imovinom nakon smrti. Pravni savjeti se izdaju uzimajući u obzir konkretan slučaj u kojem se analizira imovina stranke, želje ostavitelja, nasljednici, pravni propisi međunarodnog privatnog prava (Uredbe EU, međunarodne konvencije, nacionalno pravo), pravni instituti (oporuka, trust, specifične klauzule itd.) u skladu sa talijanskim ili inozemnim pravom.

Odvjetnički ured Krebel je specijaliziran za ostavinske postupke u Italiji i inozemstvu posebno predmetima sa inozemnim elementima.

U slučaju ostavina sa međunarodnim elementima (npr. nasljednici ili imovina u inozemstvu itd.), Ured zastupa inozemne nasljednike u Italiji, kao i talijanske nasljednike u inozemstvu.

Odvjetnički ured je tijekom godina radio na iznimno složenim ostavinskim postupcima s više nasljednika, s prebivalištem u dvije ili više stranih država, često bez međusobnih kontakata među nasljednicima, odnosno u slučaju spora među istima, s imovinom u jednoj ili više država, s pravnim pitanjima iz međunarodnog privatnog prava, s porezno-pravnim aspektima nacionalnog te međunarodnog prava.

Odvjetnički ured Krebel posluje na međunarodnoj razini u odnosima između Srednje i Istočne Europe i Italije te pruža stručne usluge na hrvatskom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku.