Odvetniška pisarna Krebel je pridobila bogate izkušnje pri zastopanju oškodovancev in/ali svojcev žrtev nesreč pri delu v Italiji ali v tujini v izvensodnih in sodnih odškodninskih postopkih. V preteklih letih smo obravnavali številne odškodninske zahtevke zaradi utrpelih telesnih poškodb (invalidnost) in pogosto tudi zaradi smrti pri delu. Tovrstni primeri vključujejo italijanske državljane ali tuje državljane, ki so opravljali delo v Italiji ali v tujini (mizarji, gradbeni delavci, kvalificirani delavci, cestni prevozniki itd.).

Našim strankam svetujemo in jih zastopamo tako pri odškodninskih tožbah proti povzročiteljem nesreče in/ali odgovornim subjektom po civilnem pravu, kot so delodajalec, subjekti, odgovorni za varnost, zavarovalnice, zavezanci za plačilo odškodnine, itd., kot tudi v postopkih, katerih namen je urejanje odškodnin ali rent iz zavarovanja za primer nezgode pri delu (npr. INAIL in/ali zasebno zavarovanje) v korist delavca in/ali njegovih družinskih članov.

Nudimo pravno pomoč italijanskim in tujim fizičnim državljanom, ki so udeleženi v prometnih nesrečah na italijanskem ozemlju ali tujini, svetujemo in zastopamo stranke v postopkih odškodnine za premoženjsko škodo na vozilih in nepremoženjsko škodo (voznikih in sopotnikih).

Razpolagamo z razvejano mrežo zunanjih sodelavcev (tehnični svetovalci, izvedenci, specialisti sodne medicine) v Italiji in tujini za ugotavljanje odgovornosti za nesrečo ter za ocenjevanje in kvantificiranje škode).

Avtoprevoznike s sedežem v tujini oziroma njihove voznike zastopamo v primeru prometnih nesreč in povračilu premoženjske škode (npr. škoda na vozilu in izgubljeni dobiček zaradi mirovanja vozila) ter nepremoženjske škode (fizični osebi ).

Odvetniška pisarna zastopa tudi transportna podjetja v primeru upravnih sankcij ali uvedenih kazenskih postopkov zaradi prometnih ali carinskih prekrškov (licenca EU, CEMT, trošarine, davki na potrošnjo, itd.) kot tudi v primeru prometnih nesreč, uveljavljanja civilne odgovornosti podjetja in voznika, itd).

Odvetniška pisarna Krebel deluje na mednarodni ravni predvsem med Italijo in srednjeevropskimi državami in svoje storitve opravlja v italijanskem, angleškem, slovenskem, hrvaškem / srbskem / bosanskem / črnogorskem.