Odvetniška pisarna Krebel zastopa tuja podjetja in tuje državljane v postopkih poplačila terjatev v Italiji izvensodno (plačilni opomin, pogajanja s stranko, priznanje dolga, odplačilni načrt, plačilne garancije, itd.) ter v sodnem postopku (npr. pritožba zoper plačilni nalog, rubež itd.) na celotnem državnem ozemlju.

Obenem nudimo pomoč italijanskim upnikom v izvensodnih postopkih in v morebitni sodni fazi glede terjatev do dolžnikov v tujini, predvsem tistih s sedežem v državah na območju t.i. Srednje Evrope ali Zahodnega Balkana (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, itd.). Izbira tožbe v tujini je odvisna od države, v kateri ima dolžnik sedež ali prebivališče (država EU ali nečlanica EU), ter od drugih okoliščin, ki jih je potrebno analizirati v začetni fazi.

Po opravljeni natančni predhodni analizi posameznega primera se za stranko izdela prvo mnenje glede najučinkovitejšega postopka za izterjavo terjatve zoper dolžnika, pri čemer se upošteva predvsem narava terjatve, njena vrednosti, dokazi o obstoju terjatve, potrebe upnika, vrsta dolžnika in njegove lastnosti, njegova plačilna sposobnost itd., pri čemer je treba upoštevati tudi načela mednarodnega zasebnega prava (predpisi EU, multilateralne konvencije, italijansko in mednarodno pravo, itd.) . Nato se skupaj s stranko oceni konkretne možnosti za poplačilo in izterjavo terjatve tako v Italiji kot v tujini. Na takšen način je bilo v preteklih letih našim strankam omogočeno znatno poplačilo oz. izterjava terjatev.

Odvetniška pisarna nudi pomoč tujim strankam v primerih stečaja ali drugih insolventnih postopkih v vseh fazah (od prijave terjatve do razdelitve premoženja/poplačila upnikov).

Istočasno pa odvetniška pisarna svetuje in zastopa stranke v italijanskih stečajnih in insolventnih postopkih /upravitelji in tako imenovane sodne uprave pri izterjavi v tujini.

Odvetniška pisarna Krebel deluje na mednarodni ravni predvsem med Italijo in srednjeevropskimi državami in svoje storitve opravlja v italijanskem, angleškem, slovenskem, hrvaškem / srbskem / bosanskem / črnogorskem.