Odvetniška pisarna Krebel že vrsto let nudi storitve italijanskim in tujim podjetjem pri procesu internacionalizacije. Odvetniška pisarna nudi pravno pomoč in pravno svetovanje tako tujim podjetjem, ki izvažajo v Italijo, kot tudi italijanskim podjetjem, ki opravljajo dejavnost v tujini, predvsem na področju t.i. Srednje Evrope ali Zahodnega Balkana.

Zagotavljamo podporo in svetovanje pri preprečevanju morebitnih težav in tveganj, ki se lahko pojavljajo v okviru zunanje trgovine, s predlaganjem varnih in učinkovitih pravnih rešitev v smislu povečanja poslovnih priložnosti s tujimi kupci in posledično prometa podjetja.

Svetujemo že v zgodnjih fazah pogajanj s potencialnimi poslovnimi partnerji in predlagamo najboljše izvedljive rešitve kot npr. priprava predpogodb, pisma o nameri itd., tudi dvo/večjezično.

Stranki pomagamo pri izdelavi pogodb in aktov (kot so mednarodna kupoprodaja, agencijske pogodbe, distribucijske pogodbe, transakcijske pogodbe, poroštva – garancije, samostojne poroštvene pogodbe, garancije za dobro izvedbo, itd.), tudi dvo/večjezičnih verzijah, ob upoštevanju vseh vidikov mednarodnega zasebnega prava, kot so izbira sodne pristojnosti in prava, določitev arbitražnih klavzul, prenos tveganja s prodajalca na kupca (Incoterms).

Prav tako strankam svetujemo pri analizi osnutkov pogodb s ciljem ocenitve njihove pravne skladnosti, s poudarkom na morebitna kritična vprašanja, predlagamo ustrezne spremembe in/ali dopolnitve z vstavljanjem učinkovitih pogodbenih klavzul, pri čemer vedno stremimo k varnim in inovativnim, rešitvam, da bi se tako izognili ali zmanjšali tveganja, povezana z zunanjo trgovino.

Odvetniška pisarna Krebel deluje na mednarodni ravni predvsem med Italijo in srednjeevropskimi državami in svoje storitve opravlja v italijanskem, angleškem, slovenskem, hrvaškem / srbskem / bosanskem / črnogorskem.