Footer-hr

avvocato trieste avvocato croazia

Ured je ujedno referentna točka za talijanska poduzeća i stranke koje posluju na međunarodnoj razini ili namjeravaju razviti poslovne odnose u inozemstvu.

Adresa:  Via S. Francesco D’Assisi, 12, 34133 Trieste TS

E-mail:   info@studiokrebel.com

Broj telefona:  +39 040 77 55 26

Fax:    +39 040 97 71 293